Ďakujem svojim sponzorom:

Slovenská plavecká federácia - Július Ďurian, Denisa Polláková, Július Samuelis a všetkým reprezentantom SVK

 www.swimmsvk.sk

Prašná Bašta - František Makai www.prasnabasta.sk

 

RECTE AUDÍT DAT - Erika Kroupová

Yvona Brossmanová

BTL Zdravotnická technika - Jiří Jandourek   www.btl.cz

Ľadovým Medveďom Bratislava

Veľké poďakovanie

trénerovi: Michalovi Šterbovi

spoluplavkyni: Dane Zbořilovej

osobitne reprezentačným trénerom: Denise Pollákovej a Dadymu Samuelisovi

technickému trénerovi: Tomášovi Neterdovi

lekárovi výpravy - sponzoroval dovoz trénera na miesto činu: Jozef Makai

a rodinnému zázemiu a priateľke

 

FOTKY k voľnému stiahnutiu